Anunturi Generale|

COMUNA AMZACEA, denumită Beneficiar, unitate administrativ teritorială nivel comună, Cod fiscal: 4707641, cu sediul în comuna Amzacea, localitatea Amzacea, strada Amzaceai nr. 25, județul Constanța, România, cod postal 907030, Adresa de e-mail: E-mail: primariaamzacea@yahoo.com, Pagina web: https://www.primaria-amzacea.ro, Nr de telefon: +40241819913; Fax: +40 241819994, anunță demararea proiectului cu titlul: „CONSTRUIRE PARC FOTOVOLTAIC 182kWp PENTRU AUTOCONSUM”

Contract de Finanțare nr. 102/31.05.2024, din Fondul pentru modernizare, în cadrul apelului de proiecte „ Sprijinirea investiţiilor în noi capacităţi de producere a energiei electrice produsă din surse regenerabile pentru autoconsum pentru entități publice”, finantat prin Programul Fondul pentru Modernizare-Program Cheie 1.

Comentariile sunt oprite.

Close Search Window
Sari la conținut