Conform OUG 57/2019 privind Codul Administrativ, Art. 111Consiliul local se compune din consilieri locali aleși în condițiile stabilite de legea pentru alegerea autorităților administrației publice locale.

Art. 125 – Atribuțiile comisiilor de specialitate:

(1) Comisiile de specialitate au următoarele atribuții principale:

a) analizează proiectele de hotărâri ale consiliului local din domeniul lor de activitate;

b) întocmesc avize asupra proiectelor de hotărâri și asupra problemelor analizate, pe care le prezintă consiliului local;

c) îndeplinesc orice alte atribuții stabilite prin regulamentul de organizare și funcționare a consiliului local sau însărcinări date prin hotărâri ale consiliului local, dacă acestea au legătură cu activitatea lor.

(2) Comisiile de specialitate adoptă avize cu majoritate simplă.

Art. 129 – Atribuțiile consiliului local:

(1) Consiliul local are inițiativă și hotărăște, în condițiile legii, în toate problemele de interes local, cu excepția celor care sunt date prin lege în competența altor autorități ale administrației publice locale sau centrale.

(2) Consiliul local exercită următoarele categorii de atribuții: detalii aici …

Componența Consiliului Local Amzacea – mandatul 2020 – 2024

1. ALEXA VASILE – PNR
2. STROESCU FLORENTINA – PSD
3. BADEA TUDOR – PROROMÂNIA
4. BĂLĂCEANU IRINA – PSD
5. DANILOV LAURA-LARISA – PNL
6. FEMI SUAT – PSD
7. GHEORGHE NICULAE – PSD
8. GOBEAJĂ LAURENȚIU- ADRIAN – PROROMÂNIA
9. MĂCIUCĂ NICUȘOR – LAURENȚIU – PER
10. PETCUCI MARIAN – PROROMÂNIA
11. ȘERIF REDIA GHIULNAR – PNL

Comisiile de specialitate ale Consiliului local Amzacea:

Comisia nr 1: activități economico-financiare, buget-finanțe, patrimoniu, amenajarea teritoriului și urbanism, administrație publică locală, gospodărire comunală, juridic și disciplină, fonduri externe, strategii de dezvoltare comunitară, relații externe:

1. Gheorghe Niculae – președinte
2. Șerif Redia-Ghiulnar – secretar
3. Stroescu Florentina
4. Alexa Vasile
5. Gobeajă Laurențiu

Comisia nr 2: învățământ și cultură, sănătate și familie, turism, tineret și sport,muncă și protecție socială, asistență socială și protecția copilului, culte, minorități, drepturile omului și societatea civilă:

1. Danilov Laura – Larisa – președinte
2. Petcuci Marian – secretar
3. Badea Tudor

Comisia nr. 3: agricultură, protecția mediului, dezvoltare rurală, ordine publică, servicii publice și comerț, apărare civilă și situații de urgență:

1. Femi Suat – președinte
2. Maciuca Laurentiu – secretar
3. Bălăceanu Irina
4. Danilov Laura
5. Gobeajă Laurențiu

Comentariile sunt oprite.

Close Search Window
Sari la conținut