NumărDataConținut
3226.04.2024privind aprobarea indicatorilor economici privind cheltuielile necesare realizării documentației de urbanism cu privire la actualizarea Planului Urbanistic General (P.U.G.) al comunei Amzacea, județul Constanța
3126.04.2024privind aprobarea vânzării cu drept de preempțiune, către constructorul de bună credință, a terenului, în suprafață de 941mp, identificat în Cartea Funciară nr. 101578 Amzacea, număr cadastral 101578, proprietate privată a comunei Amzacea, situat administrativ în intravilanul localității Amzacea, str. Podului nr.3, Tarla D2, Lot 15, jud. Constanța
3026.04.2024privind aprobarea vânzării cu drept de preempțiune, către constructorul de bună credință, a terenului, în suprafață de 764 mp, identificat în Cartea Funciară nr. 103327 Amzacea, număr cadastral 103327, proprietate privată a comunei Amzacea, situat administrativ în intravilanul localității Amzacea, str. Stadionului nr.21, jud. Constanța
2926.04.2024privind aprobarea decontării cheltuielilor de deplasare și a Regulamentului de decontare a cheltuielilor de deplasare pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Amzacea, jud. Constanța care are domiciliul în altă localitate decât cea în care îşi desfăşoară activitatea profesională şi căruia nu i se poate asigura o locuinţă de serviciu
2826.04.2024privind aprobarea Regulamentului privind stabilirea activităților pentru care se percep taxe speciale la nivelul comunei Amzacea, județul Constanța
2726.04.2024privind aprobarea contului de execuție a bugetului local al comunei Amzacea, pentru trimestrul I al anului 2024
2626.04.2024privind indexarea cu rata inflației a impozitelor și taxelor locale pentru anul fiscal 2025

Comentariile sunt oprite.

Close Search Window
Sari la conținut