Primaria comunei Amzacea:

Str. Amzacei nr. 25, cp. 907030

Telefon: +40/241/819.913

Fax: +40/241/819.994

 
Acces rapid:

- Prefectura judetului Constanta

- Consiliul Judetean Constanta

- Presedintia Romaniei

- Guvernul Romaniei

- Senatul Romaniei

- Camera Deputatilor

 

 

Accesul liber la informatie este un drept al fiecarui cetatean, reglementat prin Constitutie. Tehnologia ne ajuta acum sa fim mai aproape de locuitorii pe care trebuie sa ii deservim si cred ca prin acest site vom reusi sa imbunatatim relatia dintre administratie si cetatean ...


 

ANUNT

21.11.2023

 

Unitatea Administrativ Teritoriala com. Amzacea, a publicat un anunt privind organizarea concursului de recrutare pentru ocuparea unor funcţii publice de execuţie vacante. Descarcă detalii  ... (.pdf)

 

ANUNT

21.06.2023

 

Unitatea Administrativ Teritoriala com. Amzacea, a publicat un anunt privind rezultatul final la concursului de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de referent superior. Descarcă detalii  ... (.pdf)

 

ANUNT

21.06.2023

 

Unitatea Administrativ Teritoriala com. Amzacea, a publicat un anunt privind rezultatul final la concursului de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de inspector debutant. Descarcă detalii  ... (.pdf)

 

ANUNT

20.06.2023

 

Unitatea Administrativ Teritoriala com. Amzacea, a publicat un anunt privind rezultatul probei scrise la concursului de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de referent superior. Descarcă detalii  ... (.pdf)

 

ANUNT

20.06.2023

 

Unitatea Administrativ Teritoriala com. Amzacea, a publicat un anunt privind rezultatul probei scrise la concursului de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de inspector debutant. Descarcă detalii  ... (.pdf)

 

ANUNT

08.06.2023

 

Unitatea Administrativ Teritoriala com. Amzacea, a publicat un anunt privind rezultatul selectiei de dosare la concursului de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de referent superior. Descarcă detalii  ... (.pdf)

 

ANUNT

08.06.2023

 

Unitatea Administrativ Teritoriala com. Amzacea, a publicat un anunt privind rezultatul selectiei de dosare la concursului de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de inspector debutant. Descarcă detalii  ... (.pdf)

 

ANUNT PUBLIC

18.05.2023

 

Comuna Amzacea, titular al proiectului ,,Infiintare retea de canalizare in satele Casicea si General Scarisoreanu din com. Amzacea, jud. Constanta”, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre APM CONSTANTA: NU ESTE NECESARA EFECTUAREA EVALUARII IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul ,,Infiintare retea de canalizare in satele Casicea si General Scarisoreanu din com. Amzacea, jud. Constanta”, propus a fi amplasat in comuna Amzacea, judetul Constanta. Descarcă detalii  ... (.pdf)

 

ANUNT

15.05.2023

 

Unitatea Administrativ Teritoriala com. Amzacea, a publicat un anunt privind organizarea concursului de recrutare pentru ocuparea unor funcţii publice de execuţie vacante în baza Art. 618 alin. (3) din Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare. Descarcă detalii  ... (.pdf)

 

ANUNT ACHIZITIE

15.05.2023

 

Unitatea Administrativ Teritoriala com. Amzacea, a publicat un anunt privind prelungirea termenului de depunere a ofertelor pentru achizitia publica directa pentru servicii de proiectare tehnica si lucrari de executie: ”Sistem video inteligent de monitorizare a traficului, siguranta drumurilor publice, siguranta spatiilor publice si centru de date si monitorizare in timp real a starii localitatii, in comuna Amzacea, jud. Constanta. Descarcă detalii ... (.pdf)

 

ANUNT ACHIZITIE

09.05.2023

 

Unitatea Administrativ Teritoriala com. Amzacea, a publicat invitatia de participare la procedura de achizitie publica directa pentru servicii de proiectare tehnica si lucrari de executie: ”Sistem video inteligent de monitorizare a traficului, siguranta drumurilor publice, siguranta spatiilor publice si centru de date si monitorizare in timp real a starii localitatii, in comuna Amzacea, jud. Constanta. Descarcă detalii si caietul de sarcini  ... (.rar)

 

ANUNT

30.03.2023

 

Primăria com. Amzacea, a publicat REFERATUL DE FUNDAMENTARE în vederea emiterii AVIZULUI DE OPORTUNITATE pentru elaborarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL „CONTRUIRE CENTRALĂ EOLIANĂ ÎN SUDUL JUDEŢULUI CONSTANŢA, CONSTRUIRE STAŢII RACORDARE, CONSTRUIRE / REABILITARE DRUMURI / PLATFORME, CONSTRUIRE LINII ELECTRICE / CABLURI PENTRU RACORD INTERN ŞI RACORD LA SEN” COM. CHIRNOGENI, COMANA, AMZACEA. Descarcă detalii ... (.rar)

 

ANUNT

24.03.2023

 

ARGUMENTARE: Realizarea unei investiții necesare, respectiv producerea energiei electrice din surse regenerabile - CENTRALA EOLIANĂ.

INITIATOR: EOL SUD ENERGY SRL

PUBLICUL ESTE INVITAT SA TRANSMITA OBSERVATII SI PROPUNERI privind intenția de elaborare a PLANULUI URBANISTIC ZONAL: „Construire Centrala Electrica Eoliana in sudul judetului Constanta, construire statii de racordare, construire/reabilitare drumuri/platforme, construire linii electrice/cabluri pentru racord intern si racord la S.E.N.”

ADRESA: Centrala Electrica Eoliana (CEE) va fi amplasata in zona de sud a judetului Constanta, pe teritoriul comunelor Comana, Chirnogeni, Amzacea.

Persoana responsabila cu informarea si consultarea publicului: Decu Oana-Bianca
Observațiile sunt necesare in vederea stabilirii cerințelor de elaborare a documentației de urbanism
Răspunsul la observațiile transmise va fi afișat la avizierul Primăriei si va fi disponibil la biroul Urbanism.
Etapele preconizate pentru consultarea publicului pana la aprobarea planului:
- informare, consultare;
- transmitere a opiniilor/observațiilor;
- răspuns la opinii/observații sau alte cerințe.
Documentele in vederea consultarii pentru publicul interesat se afla la biroul Urbanism din cadrul Primariei Amzacea, str. Amzacei, nr. 25, localitatea Amzacea.

 


 

ANUNT

18.11.2022

 

Primăria com. Amzacea, a publicat un raportul de informare și consultare a publicului privind documentatia PUZ in scopul parcelarii si reglementarii urbanistice pentru realizarea de constructii rezidentiale si introducerea in intravilan a imobilului. Descarcă detalii de aici … (.pdf)

 

ANUNT

25.10.2022

 

Primăria com. Amzacea, a publicat un anunț privind consultarea propunerilor preliminare ale documentatiei PUZ in scopul parcelarii si reglementarii urbanistice pentru realizarea de constructii rezidentiale si introducerea in intravilan a imobilului. Descarcă detalii de aici … (.pdf)

 

ANUNT

17.10.2022

 

Primăria com. Amzacea, a publicat un anunț privind intentia de elaborare PUZ in scopul parcelarii si reglementarii urbanistice pentru realizarea de constructii rezidentiale si introducerea in intravilan a terenului. Descarcă detalii de aici … (.pdf)

 

ANUNT

11.10.2022

 

Primăria com. Amzacea, a publicat un anunț privind faptul ca in intervalul 17.10.2022 -20.11.2022 se primesc cererile pentru acordarea ajutorului de incalzire si suplimentul de energie pentru locuinta de domiciliu. Descarcă detalii de aici … (.pdf)

 

ANUNT

21.07.2022

 

Primăria comunei Amzacea județul Constanța, a publicat rezultatul final la concursul de recrutare funcții publice de execuție după cum urmează:

a) 1 post funcție publică de execuție vacantă Referent clasa III, grad debutant în cadrul Compartimentului Registrul Agricol, Fond Funciar și Urbanism – activitate urbanism;

b) 2 posturi funcție publică de execuție vacantă Inspector clasa I, grad debutant în cadrul Compartimentului Taxe și Impozite, Urmărirea si Executarea Creanțelor Bugetare

c) 1 post funcție publică de execuție vacantă referent clasa I, grad superior în cadrul Compartimentului Registrul Agricol, Fond Funciar și Urbanism – activitate Registrul Agricol si Fond funciar;

 

Descarca detalii de aici ... … (.pdf)

 

ANUNT

21.07.2022

 

Primăria comunei Amzacea județul Constanța, a publicat rezultatul probei interviu la concursul de recrutare funcții publice de execuție după cum urmează:

a) 1 post funcție publică de execuție vacantă Referent clasa III, grad debutant în cadrul Compartimentului Registrul Agricol, Fond Funciar și Urbanism – activitate urbanism;

b) 2 posturi funcție publică de execuție vacantă Inspector clasa I, grad debutant în cadrul Compartimentului Taxe și Impozite, Urmărirea si Executarea Creanțelor Bugetare

c) 1 post funcție publică de execuție vacantă referent clasa I, grad superior în cadrul Compartimentului Registrul Agricol, Fond Funciar și Urbanism – activitate Registrul Agricol si Fond funciar;

 

Descarca detalii de aici ... … (.pdf)

 

ANUNT

21.07.2022

 

Primăria comunei Amzacea județul Constanța, a publicat rezultatul probei scrise la concursul de recrutare funcții publice de execuție după cum urmează:

a) 1 post funcție publică de execuție vacantă Referent clasa III, grad debutant în cadrul Compartimentului Registrul Agricol, Fond Funciar și Urbanism – activitate urbanism;

b) 2 posturi funcție publică de execuție vacantă Inspector clasa I, grad debutant în cadrul Compartimentului Taxe și Impozite, Urmărirea si Executarea Creanțelor Bugetare

c) 1 post funcție publică de execuție vacantă referent clasa I, grad superior în cadrul Compartimentului Registrul Agricol, Fond Funciar și Urbanism – activitate Registrul Agricol si Fond funciar;

 

Descarca detalii de aici ... … (.pdf)

 

ANUNT

18.07.2022

 

Primăria comunei Amzacea județul Constanța, a publicat rezultatul selecției de dosare la concursul de recrutare funcții publice de execuție după cum urmează:

a) 1 post funcție publică de execuție vacantă Referent clasa III, grad debutant în cadrul Compartimentului Registrul Agricol, Fond Funciar și Urbanism – activitate urbanism;

b) 2 posturi funcție publică de execuție vacantă Inspector clasa I, grad debutant în cadrul Compartimentului Taxe și Impozite, Urmărirea si Executarea Creanțelor Bugetare

c) 1 post funcție publică de execuție vacantă referent clasa I, grad superior în cadrul Compartimentului Registrul Agricol, Fond Funciar și Urbanism – activitate Registrul Agricol si Fond funciar;

 

Descarca detalii de aici ... … (.pdf)

 

ANUNT

22.06.2022

 

Având în vedere prevederile din OUG57/2019 - Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, Primăria comunei Amzacea județul Constanța, organizează concurs de recrutare funcții publice de execuție după cum urmează:

a) 1 post funcție publică de execuție vacantă Referent clasa III, grad debutant în cadrul Compartimentului Registrul Agricol, Fond Funciar și Urbanism – activitate urbanism;

b) 2 posturi funcție publică de execuție vacantă Inspector clasa I, grad debutant în cadrul Compartimentului Taxe și Impozite, Urmărirea si Executarea Creanțelor Bugetare

c) 1 post funcție publică de execuție vacantă referent clasa I, grad superior în cadrul Compartimentului Registrul Agricol, Fond Funciar și Urbanism – activitate Registrul Agricol si Fond funciar;.

 

Descarca detalii de aici ... … (.pdf)

 

ANUNT

22.03.2022

 

Primăria com. Amzacea a publicat Hotararea de Guvern nr. 336/2022 privind stabilirea mecanismului de decontare din bugetele inspectoratelor pentru situatii de urgenta a cheltuielilor cu hrana cetatenilor straini sau apatrizi, proveniti din zona conflictului armat din Ucraina, gazduiti de persoane fizice. Descarca detalii de aici ... … (.pdf)

 


 

 

 

 

ANUNT

17.02.2022

 

Primăria com. Amzacea, a publicat un anunț privind înscrierea în lista candidaților pentru personalul de recensământ în vederea prestării serviciilor aferente RPL2021 în teritoriu. Descarcă Anunțul și Cererea de înscriere … (.pdf)

 

ANUNT

10.02.2022

 

Primăria comunei Amzacea a publicat un anunt privind inscrierile pentru ajutoruil de minimis pentru legume in spatii protejate, care se fac pana pe 01.03.2022 inclusiv. Descarca documentul ... (.pdf)

 

ANUNT

26.01.2022

 

Primăria comunei Amzacea a publicat Proiectul Bugetului local detaliat aferent anului 2022 si estimarile pe anii 2023 - 2025. Descarca documentul ... (.pdf)

 


 

ANUNT

20.12.2021

 

Începând din 20 decembrie 2021, formularul digital de intrare în România poate fi completat electronic, accesând site-ul https://plf.gov.ro/

Cine completează Formularul digital de intrare în România?

     Formularul se completează de către toate persoanele care intră în România și călătoresc cu avionul, trenul, mijloace de transport rutiere sau navale.

Unde pot accesa formularul digital de intrare în România?

     Formularul digital poate fi generat electronic prin intermediul platformei https://plf.gov.ro, dezvoltată de Serviciul de Telecomunicații Speciale pe baza cerințelor operaționale ale Ministerului Sănătății.
     Pentru eliberarea formularului este necesară autentificarea cu o adresă de e-mail, unde utilizatorul primește un link de acces. Ulterior, se completează câmpurile cu datele solicitate. Pașii sunt similari cu cei pentru generarea certificatului digital UE COVID.

Când completez formularul?

     Formularul se completează cu maximum 24 de ore înainte de a intra în România sau în termen de 24 de ore de la trecerea frontierei. Acesta poate fi completat electronic de pe telefonul mobil, tabletă sau calculator și nu trebuie tipărit.

Ce se întâmplă cu cetățenii care vor veni fără plf?

     Persoanele care se prezintă la punctele de trecere a frontierei fără formular vor avea obligativitatea de a-l completa într-un termen de 24 de ore. Necompletarea Formularului digital de intrare în România se sancționează cu amendă de la 2.000 lei la 3.000 lei.

Cine verifică plf-ul în punctele de frontieră?

     La intrarea în țară, după verificarea cărții de identitate/pașaportului, în sistemul informatic al Poliției de Frontieră va fi afișat dacă persoana a completat formularul.

Dacă sunt persoane din aceeași familie care călătoresc împreună, completează toți formularul?

     În cazul în care membrii unei familii călătoresc împreună, formularul poate fi completat de un singur membru adult pentru toți membrii familiei.

Minorii completează formularul?

     Pentru minorii care intră pe teritoriul României, obligația de a completa formularul revine părinților, tutorelui sau reprezentatului legal.

Ce date introduc în formular?


1.    CNP și celelalte date de călătorie pentru cetățenii care călătoresc cu carte de identitate românească.

2.    Datele din pașaport sau din cartea de identitate, pentru persoanele care nu călătoresc în baza cărții de identitate românești.

Informațiile referitoare la mijloacele de transport sunt cele de pe biletele de călătorie.

Trebuie să introduc toate țările prin care am trecut?

     În formular se introduc datele despre țara în care am călătorit, dar și cele ale țărilor pe care le-am tranzitat în ultimele 14 zile. Declararea unor date false în Formularul digital de intrare în România intră sub incidența prevederile Codului Penal și se pedepsește conform legii.

Dacă am greșit, pot edita formularul?


     Odată salvat, formularul nu mai poate fi modificat. Dacă doriți să actualizați informațiile din formular, puteți să îl completați încă o dată și să salvați.
Toate formularele pe care le-ați completat la intrarea în țara noastră pot fi vizualizate în meniul „Listă formulare” din aplicație.

Ce se întâmplă cu formularele după completare?

     Formularul ajută personalul medical să realizeze anchetele epidemiologice și să asigure măsurile sanitare în sprijinul populației.
Pe baza datelor din formular, direcțiile de sănătate publică vor putea identifica și lua legătura mai ușor cu persoanele care au intrat în contact, în timpul călătoriei, cu un cetățean infectat cu virusul SARS-CoV-2.

Unde se stochează datele din formular?

     Toate formularele se stochează în infrastructura de comunicații a statului român. Datele sunt protejate fizic și juridic și nu sunt transmise către terțe persoane.

Cine are acces la datele personale completate în formular?

    Datele completate în formular sunt accesate doar de angajații autorizați ai direcțiilor de sănătate publică și pot fi folosite strict cu scopul desfășurării anchetelor epidemiologice.
STS asigură măsurile specifice de securitate cibernetică ale sistemului informatic de eliberare a formularului digital de intrare în România.

Dacă nu am adresă de e-mail cum completez formularul?

     Persoanele care nu dețin o adresă de e-mail se pot adresa aparținătorilor sau unor persoane apropiate de încredere, pentru a completa formularul cu datele personale.

 

ANUNT

05.08.2021

 

Primăria comunei Amzacea, organizeaza licitatie deschisa pentru concesionarea mai multor terenuri intravilane ... Descarca detalii de aici ... (.pdf)

 

ANUNT

29.06.2021

 

Primăria Comunei Amzacea a publicat un anunt transmis de Inspectoratul General al Politiei de Frontiera Romane privind recrutarea de candidati pentru participarea la concursul de admitere la Academia de Politie ”Alexandru Ioan Cuza” ... Descarca detalii de aici ... (.pdf)

 

ANUNT

24.06.2021

 

Primăria Comunei Amzacea a publicat un anunt privind centralizatorul concursului pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a unui post de natura contractuala din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei ... Descarca detalii de aici ... (.pdf)

 

ANUNT

17.06.2021

 

Primăria Comunei Amzacea a publicat un anunt privind rezultatul selectiei dosarelor de concurs pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a unui post de natura contractuala din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei ... Descarca detalii de aici ... (.pdf)

 

ANUNT

31.05.2021

 

Primăria Comunei Amzacea a publicat un anunt privind organizarea unui concurs pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a unui post de natura contractuala din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei ... Descarca detalii de aici ... (.pdf)

 

ANUNT

10.05.2021

 

Primăria Comunei Amzacea a publicat un anunt privind rezultatele finale la concursul pentru ocuparea, pe durata nedeterminata a unor posturi de functionar public in cadrul aparatului de specialitate ... Descarca detalii de aici ... (.pdf)

 

ANUNT

07.05.2021

 

Primăria Comunei Amzacea a publicat un anunt privind rezultatul probei interviu la concursul pentru ocuparea, pe durata nedeterminata a unor posturi de functionar public in cadrul aparatului de specialitate ... Descarca detalii de aici ... (.pdf)

 

ANUNT

06.05.2021

 

Primăria Comunei Amzacea a publicat un anunt privind deschiderea targului  saptamanal in localitatea General Scarisoreanu in data de 08.05.2021... Descarca detalii de aici ... (.pdf)

 

ANUNT

05.05.2021

 

Primăria Comunei Amzacea a publicat un anunt privind rezultatul probei scrise la concursul pentru ocuparea, pe durata nedeterminata a unor posturi de functionar public in cadrul aparatului de specialitate ... Descarca detalii de aici ... (.pdf)

 

ANUNT

22.04.2021

 

Primăria Comunei Amzacea a publicat un anunt privind rezultatul selectiei de dosare la concursul pentru ocuparea, pe durata nedeterminata a unor posturi de functionar public in cadrul aparatului de specialitate ... Descarca detalii de aici ... (.pdf)

 

ANUNT

21.04.2021

 

Primăria Comunei Amzacea, cu sediul în localitatea Amzacea, strada Amzacei, nr.25, județul Constanța, cod fiscal 4707641, anunță amanarea concursului pentru ocuparea postului de ȘEF SERVICIU VOLUNTAR PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ la Primăria Comunei AMZACEA, Compartimentul Situații de Urgență. Descarca detalii de aici ... (.pdf)

 

ANUNT

12.04.2021

 

Primăria Comunei Amzacea, a publicat un anunt cu privire la derularea PNDR. Descarca detalii de aici ... (.pdf) Link direct aici.

 

ANUNT

05.04.2021

 

Primăria Comunei Amzacea, cu sediul în localitatea Amzacea, strada Amzacei, nr.25, județul Constanța, cod fiscal 4707641, anunță organizarea concursului pentru ocuparea pe durată nedeterminată a unui post de ȘEF SERVICIU VOLUNTAR PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ la Primăria Comunei AMZACEA, Compartimentul Situații de Urgență, de natură contractuală din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Amzacea. Descarca detalii de aici ... (.pdf)

 

ANUNT

02.04.2021

 

Primăria Comunei Amzacea a publicat un anunt privind organizarea unui concurs pentru ocuparea, pe durata nedeterminata a unor posturi de functionar public in cadrul aparatului de specialitate ... Descarca detalii de aici ... (.pdf)

 

ANUNT

19.02.2021

 

Având în vedere Dispoziția Primarului comunei Amzacea, nr. 32 din 19 februarie 2021, sunteți convocat/convocată în ziua de 26 februarie 2021, ora 10.00, în sala de sedințe din incinta Caminului cultural Amzacea de pe strada Zorelelor sat Amzacea comuna Amzacea (fosta gradinița IAS Amzacea), pentru ședința ordinară a Consiliului Local Amzacea pe luna februarie 2021. Descarcă ordinea de zi (.pdf)

 

ANUNT

03.02.2021

 

Primăria Comunei Amzacea a publicat un anunt privind organizarea unui examen  de promovare in grad profesional din inspector principal in inspector superior... Descarca detalii de aici ... (.pdf)

 

ANUNT

21.01.2021

 

Având în vedere Dispoziția Primarului comunei Amzacea, nr. 8 din 21 ianuarie 2021, sunteți convocat/convocată în ziua de 29 ianuarie 2021, ora 14.00, în sala de sedințe din incinta Caminului cultural Amzacea de pe strada Zorelelor sat Amzacea comuna Amzacea (fosta gradinița IAS Amzacea), pentru ședința ordinară a Consiliului Local Amzacea pe luna ianuarie 2021. Descarcă ordinea de zi (.pdf)

 


 

ANUNT

10.12.2020

 

Având în vedere Dispoziția Primarului comunei Amzacea, nr. 129 din 10 dec. 2020, sunteți convocat/convocată în ziua de 18 decembrie 2020, ora 15.00, în sala de sedințe din incinta Caminului cultural Amzacea de pe strada Zorelelor sat Amzacea comuna Amzacea (fosta gradinița IAS Amzacea), pentru ședința ordinară a Consiliului Local Amzacea pe luna decembrie 2020. Descarcă ordinea de zi (.pdf)

 

ANUNT

16.11.2020

 

Având în vedere Dispoziția Primarului comunei Amzacea, nr. 115 din 16 noiembrie 2020, sunteți convocat/convocată în ziua de 23 noiembrie 2020, ora 14.00, în sala de sedințe din incinta Caminului cultural Amzacea de pe strada Zorelelor sat Amzacea comuna Amzacea (fosta gradinița IAS Amzacea), pentru ședința ordinară a Consiliului Local Amzacea pe luna noiembrie 2020. Descarcă ordinea de zi (.pdf)

 

ANUNT

11.11.2020

 

Primăria Comunei Amzacea a publicat un anunt privind restrictionarea accesului publicului in sediul Primariei precum si alte masuri ce se impun pentru prevenirea infectiei cu COVID 19 ... Descarca detalii de aici ... (.pdf)

 

ANUNT

07.10.2020

 

Primăria Comunei Amzacea a publicat Hotararea Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta nr. 34 referitoare la masurile sanitare in cazul incidentei infectarii cu COVID 19 de 1.5/1000 de locuitori ... Descarca detalii de aici ... (.pdf)

 

ANUNT

19.08.2020

 

Primăria Comunei Amzacea a publicat comunicarea privind rezultatul analizei ofertei depuse in cadrul procedurii de atribuire a contractului de achizitie publica ”Furnizare tablete (240 bucati) pentru elevii  scolii din comuna Amzacea” ... Descarca detalii de aici ... (.pdf)

 

ANUNT

11.08.2020

 

Potrivit unui comunicat transmis de Administratia Prezidentiala, Presedintele Romaniei a  semnat decretul privind promulgarea Legii pentru completarea Legii Educatiei Nationale nr. 1/2011. Pe 27 iulie, Senatul, Camera Decizionala a adoptat proiectul initiat  conform caruia activitatile desfasurate in invatamantul preuniversitar si universitar se pot realiza sil online in situatia in care se instituie starea de urgenta sau cea de asediu, potrivit prefederilor constitutionale. Drept urmare, Primăria Comunei Amzacea intentioneaza sa achizitioneze 240 de tablete pentru elevii scolii din Comuna Amzacea... Descarca detalii de aici ... (.pdf)

 

ANUNT

04.08.2020

 

Primăria Comunei Amzacea a publicat Hotararea Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta nr. 22 referitoare la obligativitatea purtarii mastii de protectie in anumite spatii publice si intervalele orare... Descarca detalii de aici ... (.pdf)

 

ANUNT

30.07.2020

 

Primăria Comunei Amzacea a publicat Hotararea Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta nr. 21 referitoare la obligativitatea purtarii mastii de protectie in spatiile publice si intervalele orare... Descarca detalii de aici ... (.pdf)

 

ANUNT

28.07.2020

 

Primăria Comunei Amzacea a publicat un anunt transmis de CNAIR privind interzicerea amplasarii pe drumurile publice, pe lucrarile de arta aferente acestora sau in zona drumurilor a oricaror panouri, inscriptii, pancarte, gravuri, afise sau alte mijloace de publicitate sau reclama indiferent de caracterul acestora ... Descarca detalii de aici ... (.pdf)

 

ANUNT

14.07.2020

 

Primăria Comunei Amzacea a publicat un anunt transmis de Directia de Sanatate Publica referitor la solicitarea notificarii pentru certificarea conformitatii de la DSPJ Constanta inainte de eliberarea autorizatiei de functionare de la Primarie, pentru unitatile care desfasoara activitate comerciala. Descarca de aici ... (.pdf)

 

ANUNT

03.07.2020

 

Primăria Comunei Amzacea a publicat un anunt privind Campania de Stopare a Incendierii Miristilor derulata de ISU Dobrogea. Descarca de aici ... (.pdf)

 

ANUNT

25.06.2020

 

Primăria Comunei Amzacea a publicat un anunt transmis de Agentia Nationala pentru Cadastru si Publicitate Imobiliara (ANCPI) care a initiat o procedura de licitatie deschisa pentru achizitionarea serviciilor de inregistrare sistematica in Sistemul integrat de cadastru si carte funciara a imobilelor din 246 Unitati Administrativ Teritoriale (UAT) din 30 de judete.. Descarca de aici ... (.pdf)

 

ANUNT

28.04.2020

 

Primăria Comunei Amzacea a publicat un anunt transmis de ITM cu privire la munca in strainatate. Descarca de aici ... (.pdf)

 

ANUNT

02.04.2020

 

Primăria Comunei Amzacea a publicat procedura de declarare si inregistrare a actelor de deces in perioada Starii de Urgenta. Descarca de aici ... (.pdf)

 

ANUNT

02.04.2020

 

Primăria Comunei Amzacea a publicat procedura de declarare a casatoriilor in perioada Starii de Urgenta. Descarca de aici ... (.pdf)

 

ANUNT

25.03.2020

 

Primăria Comunei Amzacea a publicat modelul de declaratie pe propria raspundere conform OM nr. 3/2020. Descarca de aici ... (.pdf)

 

ANUNT

16.03.2020

 

În contextul evoluției epidemiei de infecție cu COVID-19 și a măsurilor preventive adoptate la nivel național, începând cu data de 16.03.2020 și până la data de 16.04.2020, cu posibilitatea prelungirii, se suspenda activitatea de lucru cu publicul la nivelul Primăriei Comunei Amzacea,. Descarca anuntul complet aici ... (.pdf)

 

ANUNT

26.02.2020

 

Primăria comunei Amzacea, a publicat un anunt transmis de Prefectura jud. Constanta privind masurile care trebuie luate pentru prevenirea infectiei cu COVID19. Descarca anuntul complet aici ... (.pdf)

 

ANUNT

30.01.2020

 

Primăria comunei Amzacea, a publicat un anunt transmis de Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectie a Copilului privind deschiderea a doua adrese electronice pentru corespondenta cu beneficiarii directi. Descarca anuntul complet aici ... (.pdf)

 


 

ANUNT

03.07.2019

 

Primăria comunei Amzacea, a publicat un anunt prealabil privind afisarea publica a documentelor tehnice ale cadastrului. Descarca anuntul complet aici ... (.pdf)

 

ANUNT

19.03.2019

 

Primăria comunei Amzacea, a publicat rezultatul concursului pentru ocuparea postului vacant pe perioada nedeterminata de inspector asistent cls. I. Descarca anuntul complet aici ... (.pdf)

 

ANUNT

14.03.2019

 

Primăria comunei Amzacea, a publicat rezultatul selectiei dosarelor pentru ocuparea postului vacant pe perioada nedeterminata de inspector asistent cls. I. Descarca anuntul complet aici ... (.pdf)

 

ANUNT

15.02.2019

 

Primăria comunei Amzacea, organizeaza concurs pentru ocuparea postului vacant pe perioada nedeterminata de inspector asistent cls. I, compartiment taxe si impozite. Descarca anuntul complet aici ... (.pdf)

 

ANUNT

06.02.2018

 

Primăria comunei Amzacea, a publicat rezultatul concursului pentru ocuparea postului vacant de casier. Descarca anuntul complet aici ... (.pdf)

 

 


 

 

 

 

| Acasa | Localizare | Populatie | Istoric | Economie | Patrimoniu | Cont@ct |

.: vizualizare optima: 1024/768 px, IE6 sau Firefox2, flash, .pdf reader :.

2013 © Primaria comunei Amzacea.
   v2.0   Toate drepturile rezervate.
  .: un produs SAAR SURFACES :.