Anunturi Generale|

COMUNA AMZACEA, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de catre APM Constanța, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului: NU ESTE NECESARĂ EFECTUAREA EVALUĂRII IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI, pentru proiectul: ,,MODERNIZARE INFRASTRUCTURĂ RUTIERĂ ÎN COMUNA AMZACEA, JUDEȚUL CONSTANȚA”, propus a fi amplasat in județul Constanța, comuna Amzacea, satul Amzacea și General Scărișoreanu, străzile Aleea Zorelelor, Steaua Nordului, Rândunelelor, Brătucu, Castelului, Geamiei, Fermierului-satul Amzacea, respectiv străzile Morii și Bisericii-satul General Scărișoreanu.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Constanța: municipiul Constanța, str Unirii nr 23,  județul Constanța,  în zilele de luni până vineri, intre orele 09,00-13,00, precum și la următoarea adresă de internet http://apmct.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a APM Constanța.

Comentariile sunt oprite.

Close Search Window
Sari la conținut