FORMULARE TAXE SI IMPOZITE

 

- Anexa Model 2016 ITL 001 cladiri rezidentiale-nerez-mixt  PF-1

 

- Anexa nr. 1 - Model 2016 ITL 016 Declarație pentru  scoatere din evidența a mijloacelor de transport

 

- Anexa nr. 1 - Model 2016 ITL Regim special - 001

 

- Anexa nr. 2 - Model 2016 ITL - 002 Decl-cladiri  rezidentiale

 

- Anexa nr. 2 - Model 2016 ITL 017 Decont impozit pe  spectacole

 

- Anexa nr. 3 - Model 2016 ITL - 003 Declar Teren-PF-1

 

- Anexa nr. 3 - Model 2016 ITL 018 Notă de plată

 

- Anexa nr. 4 - Model 2016 ITL - 004 Declar Teren-PJ

 

- Anexa nr. 4 - Model 2016 ITL 019 Borderou desfășurător  al încasărilor

 

- Anexa nr. 5 - Model 2016 ITL - 005 Decl-auto  -PF-PJ-1

 

- Anexa nr. 5 - Model 2016 ITL 020 Proces verbal de  verificare casier

 

- Anexa nr. 6 - Model 2016 ITL - 006 Decl-auto-Peste 12 Tone  -PF-PJ-1

 

- Anexa nr. 7 - Model 2016 ITL - 007 Decl-barci  -PF-PJ-1

 

- Anexa nr. 7 - Model 2016 ITL 022 Registru rol alte  venituri

 

- Anexa nr. 8 - Model 2016 ITL - 008 Decizie Impunere  PF-1

 

- Anexa nr. 8 - Model 2016 ITL 023 Extras de rol

 

- Anexa nr. 9 - Model 2016 ITL - 009 Decizie Impunere  PJ-1

 

- Anexa nr. 9 - Model 2016 ITL 024 Matricolă evidența  centralizată

 

- Anexa nr. 10 - Model 2016 ITL - 010  Cerere-Certif-PF-1

 

- Anexa nr. 10 - Model 2016 ITL 025 Borderou debite  scăderi

 

- Anexa nr. 11 - Model 2016 ITL - 011 Certificat-PF-1

 

- Anexa nr. 11 - Model 2016 ITL 026 Confirmare de primire a  debitului

 

- Anexa nr. 12 - Model 2016 ITL - 012 Cerere  Certificat-PJ

 

- Anexa nr. 12 - Model 2016 ITL 027 Anunț individual pentru  comunicarea prin publicitate

 

- Anexa nr. 13 - Model 2016 ITL - 013 Certificat-PJ-1

 

- Anexa nr. 13 - Model 2016 ITL 028 Anunț colectiv pentru  comunicare prin publicitate

 

- Anexa nr. 14 - Model 2016 ITL - 014 Declar Deciz Reclama  Publ

 

- Anexa nr. 15 - Model 2016 ITL - 015 Declar Deciz  Afisaj

 

- Anexa nr. 15 - Model 2016 ITL 030 Legitimație funcționar  public - OFL

 

- Anexa nr. 16 - Model 2016 ITL 031 Ordin de serviciu

 

- Anexa nr. 17 - Model 2016 ITL 032 Aviz de inspecție  fiscală

 

- Anexa nr. 18 - Model 2016 ITL 033 Invitație

 

- Anexa nr. 19 - Model 2016 ITL 034 Proces verbal de  reținere-restituire de înscrisuri

 

- Anexa nr. 20 - Model 2016 ITL 035 Decizie de impunere  inspecție fiscală

 

- Anexa nr. 21 - Model 2016 ITL 036 Decizie privind  nemodificarea bazei de impunere

 

- Anexa nr. 22 - Model 2016 ITL 037 Somație

 

- Anexa nr. 23 - Model 2016 ITL 038 Titlul executoriu

 

- Anexa nr. 24 - Model 2016 ITL 039 Proces verbal privind  comunicarea somației

 

- Anexa nr. 25 - Model 2016 ITL 040 Procesul verbal privind  calculul sumelor prevăzute prin titlul executoriu

 

- Anexa nr. 26 - Model 2016 ITL 041 Decizie de instituirea  măsurilor asiguratorii

 

- Anexa nr. 27 - Model 2016 ITL 042 Decizie de ridicare a  măsurilor asiguratorii

 

- Anexa nr. 28 - Model 2016 ITL 043 Adresa de inființare a  popririi asiguratorie

 

- Anexa nr. 29 - Model 2016 ITL 044 Adresa de inființare a  popririi

 

- Anexa nr. 31 - Model 2016 ITL 046 Proces verbal de  constatare a contravenției

 

- Anexa nr. 33 - Model 2016 ITL 048 Proces verbal de  identificare bunuri imobile

 

- Anexa nr. 34 - Model 2016 ITL 049 Proces-verbal de  sechestru asupra bunurilor mobile

 

- Anexa nr. 37 - Model 2016 ITL 052 Proces verbal adjudecare  bunuri imobile

 

- Anexa-1 - Anexă la Model 2016 ITL - 001

 

- Anexa-2 - Anexă la Model 2016 ITL - 002

 

- Anexa-3 - Anexă la Model 2016 ITL - 003

 

- Anexa-4 - Anexă la Model 2016 ITL - 004